JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Będą kontrole PIP bez zapowiedzi

Państwowa Inspekcja Pracy nie będzie już zawiadamiać przedsiębiorców o planowanej kontroli - poinformowała rzecznik Izby Danuta Rutkowska. Główny tego powodem jest zmniejszenie skuteczności działań PIP w przypadku wcześniejszego informowania przedsiębiorcy o kontroli.

"Ze względu na przyjęcie, zgodnie m.in. ze stanowiskiem rządu, że Konwencja nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców objętych zakresem działania PIP, inspektor pracy nie będzie musiał stosować niektórych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, np. zawiadamiać o zamiarze wszczęcia kontroli"- wyjaśniono.

Inspekcja poinformowała również, że będzie analizować jak Sądy Administracyjne reagują na taką interpretacje, ponieważ dotychczas część z nich przychylało się do działań PIP, część nie. Jest to o tyle istotne, że w przypadku uznania zaniedbań przez pracodawcę, dowody zdobyte podczas kontroli bez zapowiedzi były uznawane za naruszenie prawa i nie mogły być użyte, co za tym idzie sprawa była uchylana.

Czytaj dalej

Wysokie kary za brak widocznych cen

Sprzedawcy i usługodawcy mają obowiązek umieszczania cen towarów lub usług w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości dla klienta. W przypadku naruszenia tej zasady Inspekcja Handlowa może nałożyć wysoką karę pieniężną.

Do 2014r. istniał obowiązek oznaczania towarów na dwa sposoby, poprzez uwidacznianie cen w miejscu sprzedaży oraz bezpośrednie oznaczenie ceną towaru tzw. metkowanie. Obecnie nie mają obowiązku metkowania towarów jednak kary nakładane na przedsiębiorców naruszających przepisy ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług są o wiele wyższe. Wysokość grzywny wzrosła z 1 500 zł do maksymalnej kwoty 20 000 zł, a w szczególnych przypadkach nawet do 40 000 zł. Kara taka jest automatyczna i bez znaczenia jest czy przedsiębiorca naruszył przepisy z własnej winy czy też nieumyślnie.

Wysokość kary jest proporcjonalna do stopnia naruszenia a na jej wysokość wpływ ma dotychczasowa działalność przedsiębiorcy oraz wielkość obrotów i przychodów. Przykładowo niższa kara grozi w przypadku niezamieszczenia ceny jednostkowej towaru niż w przypadku gdy nie została uwidoczniona wcale. Z kolei wyższa kara obejmie tego sprzedawcę, który już wcześniej był karany przez Inspekcję Handlową za tego typu naruszenia.

Warto o tym pamiętać i przywiązywać szczególną wagę do oznaczania tworów cenami, ponieważ w przypadku trzykrotnej negatywnej kontroli w ciągu jednego roku Inspekcja Handlowa może nałożyć skumulowaną karę pieniężną w wysokości 40 000 zł.

Czytaj dalej