JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Raport dobowy - kiedy drukować?

Wszyscy przedsiębiorcy korzystający z kas fiskalnych muszą również pamiętać o obowiązku drukowania raportów dobowych. Kiedy najlepiej je wydrukować i czy robić to codziennie?

Z rozporządzenia sprawie kas rejestrujących wynika, że raport jest dokumentem zbierającym dane o wysokości obrotu z podziałem na odpowiednie stawki VAT. W raporcie dobowym zawarte są niezbędne informacje, które są podstawą do rozliczenia podatkowego, dlatego to takie ważne aby zostały poprawnie wydrukowane.

Raport dobowy, inaczej zerujący powinien być sporządzony po zakończeniu sprzedaży w danym dniu, jednak najważniejsze by został wydrukowany przed rozpoczęciem sprzedaży następnego dnia. Wyjątkiem jest sytuacja w której w danym dniu nie było sprzedaży, wtedy obowiązek drukowania raportu nie postaje. Wówczas w raporcie miesięcznym podsumowującym sprzedaż z raportów dobowych brak raportu z któregoś z dna należy traktować jako sprzedaż zerową.

Drukowanie raportów może wydawać się uciążliwe jednak pozwala kontrolować wysokość przychodów i poprawność transakcji.

Czytaj dalej

Kasy fiskalne przy wynajmie mieszkania

Pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy o nowym obowiązku posiadania kas fiskalnych wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Finansów, które reguluje jakie usługi i sprzedaż są zwolnione z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej. Od stycznia objęło ono niektóre grupy zawodowe jak lekarze czy fryzjerzy. Wiele kontrowersji rodzi jednak nałożenie obowiązku fiskalnego na wynajmujących mieszkania prywatne. Istnieją jednak cztery proste sposoby aby uniknąć rejestracji za pomocą kas fiskalnych.

Sposób 1: płatność na rachunek wynajmującego z dokładnym opisem przelewu za pośrednictwem konta bankowego lub poczty. Jeśli zapłata za najem nastąpi w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na Twój rachunek będziesz również mógł skorzystać ze zwolnienia. Warunkiem jest opisanie płatności w sposób jednoznaczny, musi więc zawierać informacje kto, kiedy i jakim tytułem dokonał zapłaty.

Sposób 2: udokumentowanie obrotu fakturą. Twój wynajem będzie zwolniony z obowiązku rejestracji poprzez kasę fiskalną, jeśli udokumentujesz go w całości za pomocą faktur. „W całości” oznacza, że jeśli choć raz przyjmiesz od najemcy gotówkę wystawiając mu fakturę, chcąc skorzystać ze zwolnienia, będziesz musiał wystawić fakturę wszystkim swoim najemcom za wszystkie miesiące. Przypominamy, że od 2014 roku właściciele mieszkań nie wystawiają już rachunków tylko faktury. Jeśli wynajmujesz lokal na cele mieszkalne będziesz mógł skorzystać ze zwolnienia z VAT.

Sposób 3: obrót poniżej 20 tys. zł. Inną podstawą do skorzystania ze zwolnienia jest limit obrotu w wysokości 20 000 zł za najem dla osób fizycznych, liczony za poprzedni rok podatkowy. Jeśli dopiero wynająłeś lub zamierzasz wynająć mieszkanie limit zostanie policzony proporcjonalne do tego okresu.

Sposób 4: wartość najmu stanowi do 20 % obrotu. Ostatni sposób dotyczy tylko osób prowadzących działalność, objętych obowiązkiem rejestracji za pomocą kas. Jeśli najem stanowi mniej niż 20% całego Twojego obrotu, możesz skorzystać ze zwolnienia z obowiązku fiskalnego.

Czytaj dalej