JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Nowe wzory PIT i VAT

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. W projekcie rozporządzenia określono nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M. Nowe wzory deklaracji: VAT-7, VAT-8 i VAT-9M, stosuje się, począwszy od rozliczenia za styczeń 2016 r. Natomiast wzory deklaracji VAT-7K, VAT-7D stosuje się, począwszy od rozliczenia za pierwszy kwartał 2016 r.

Dodatkowo rozporządzeniem, które wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r., wprowadzono nowe wzory deklaracji dla PIT-40, PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36L, PIT-39 oraz załączników do zeznań PIT-37, PIT-36, PIT-38 i PIT-36L.

Czytaj dalej

Zawieszenie biznesu a wspólne rozliczenie

Czy małżonek, który rozliczał się z urzędem skarbowym za pomocą podatku liniowego może rozliczyć się wspólnie z żoną jeśli zawiesił działalność gospodarczą w ciągu roku?

Przepisy podatkowe zabraniają wspólnego rozliczania się współmałżonków objętych podatkiem liniowym, kartą podatkową lub ryczałtem. Dlatego też nie ma absolutnie znaczenia czy działalność została zawieszona czy nie lub czy przedsiębiorca osiągnął stratę w danym roku podatkowym. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przedsiębiorca straci prawo do rozliczania się za pomocą podatku liniowego w trakcie roku. Wtedy bowiem musiałby skorygować zaliczki na PIT i obliczyć je według skali podatkowej, czyli na zasadach ogólnych. Taka sytuacja dałaby możliwość na wspólne rozliczenie się współmałżonków.

Przypominamy jednak, że warunkiem wspólnego rozliczania się małżonków jest konieczność pozostania w związku małżeński przez cały rok podatkowy oraz utrzymanie wspólnoty majątkowej. Podpisana intercyza lub ogłoszenie separacji w ciągu roku już wyklucza taką możliwość.

Czytaj dalej

Elektroniczny PIT już w tym roku

Od tego roku wypełnianie przez przedsiębiorców PIT ma być szybsze i obarczone mniejszą ilością błędów. Wszystko dzięki budowie elektronicznej administracji podatkowej. Zgodnie z nowelizacją ustawy z 26 września 2014 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczając się w tym roku z ZUS dokumenty należy złożyć elektronicznie, w zamian otrzymamy wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe oraz usprawniona zostanie elektroniczna wymiana informacji.

Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2015r. i zgodnie z nimi, przedsiębiorcy, którzy zatrudniają powyżej pięciu pracowników jak również rozliczają się korzystając z usług biur księgowych, będą musieli rozliczyć z urzędem skarbowym elektronicznie. Nowe przepisy dotyczą informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, IFT-3, rocznego obliczenie podatku PIT-40 jak również deklaracji PIT-4R i PIT-8AR.

Natomiast małym przedsiębiorstwom, które zatrudniają do pięciu pracowników i rozliczają się samodzielnie pozostawiono możliwość złożenia dokumentów podatkowych w formie papierowej. Jeśli pozostaną przy tradycyjnym rozwiązaniu PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, PIT-40, PIT-4R oraz PIT-8AR należy złożyć do 2 lutego. Wyjątkiem jest IFT-3 które można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej.

W elektronicznym systemie zostały utworzone Uniwersalne Bramki Dokumentów, które pozwalają na złożenie jednorazowo zbiorczej informacji do 20 tys. dokumentów, za które przedsiębiorca otrzyma jedno poświadczenie odbioru dla całości wysłanych dokumentów. Dokumenty przekazane w formie elektronicznej mają usprawnić pracę US i automatycznie zapisywać dane w systemie dzięki czemu podatnicy będą otrzymywać wstępnie wypełnione zeznania podatkowe.

Czytaj dalej

Wynagrodzenie 2015

Wyższe wynagrodzenie od 2015 roku

Czytaj dalej