JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Obniżenie kosztów magazynowych przed cross-docking

Prowadzenie sklepu internetowego wymaga dobrego rozplanowania kosztów związanych z całym łańcuchem logistycznym w procesie sprzedaży. Dla wielu przedsiębiorców problematycznym elementem jest magazyn ze względu na koszty związane z jego wybudowaniem lub wynajmem, ochroną, składowaniem towarów i robieniem zapasów. Pominięcie tego elementu mogłoby stać się źródłem oszczędności. Jak to jednak zrobić?

Jest to możliwe przy zastosowaniu cross-dockingu. To system dystrybucji pomijający w dużej mierze etap składowania towarów w magazynie. Towar jest dostarczany do magazynu, ale tylko w celu przeładowania i wysłania dalej. Czyli zamiast magazynowania jest to posortowanie i zmiana środka transportu towarów np. przeładowanie z ciężarówek na samochody dostawcze. W ten sposób nie gromadzisz zapasów bo towar jest dostarczany na bieżąco.

Główną zaletą tego rozwiązania jest zmniejszenie ilości magazynów co za tym idzie mniejsze związane z składowaniem towarów, tworzeniem zapasów czy ochroną magazynu. Jednak rozwiązanie to wymaga idealnej synchronizacji pracy dostawców, których produkty składają się na zamówienie końcowe oraz szybkiego grupowania dostaw i ich przeładunku. Dodatkowo nie masz również wpływu na sposób pakowane przesyłki możliwości oceny jej stanu przed wysłaniem do klienta. System jest korzystny głównie dla detalistów i małych firm, bo dzięki małej ilości towarów obniża się ryzyko powstania chaosu.

Czytaj dalej

Pułapki regulaminów sklepów internetowych

Każdy firma prowadząca działalność online musi mieć regulamin i publikować go na swojej stronie. Warto dokładnie go przemyśleć ponieważ tylko ujęte w nim postanowienia są wiążące dla klientów.

Nie wszyscy o tym wiedzą, ale według przepisów prawa regulamin jest wzorcem umownym, a co za tym idzie podlega kontroli jak każda inna umowa. Częstym błędem jest wprowadzanie klauzul niedozwolonych, postanowień typowych dla innych umów lub niedostosowanie regulaminu do rodzaju prowadzonej działalności.

Przykładem niedozwolonej klauzuli jest wskazanie siedziby sprzedającego jako miejsca rozstrzygnięcia sporów związanych z umowami, podczas gdy jedynym właściwym organem orzekającym w tej sprawie w Polsce jest Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z drugiej strony mimo, że regulamin ma charakter umowy nie oznacza to, że można wprost przepisać w nim postanowienia z innych umów. Przykładowo niedozwolone jest zawarcie w regulaminie klauzuli powszechnie stosowanej w umowach mówiącej o tym, że „w sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego”. W myśl interpretacji SOKiK zapis ten wprowadza w błąd klienta sugerując, że kodeks kompleksowo reguluje jego prawa, pomijając inne ustawy szczególnie istotne ze względu na specyfikę zakupów internetowych, dlatego należy się go wystrzegać.

Zawarcie w regulaminie niedozwolonej klauzuli może okazać się kosztowne. W razie przegrania sporu przez SOKiK konieczne będzie poniesienie kosztów postępowania i ogłoszenia wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co może wynieść nawet 1500zł. Dlatego do tworzenia każdego regulaminu należy podejść indywidualnie dostosowując go do potrzeb swojej działalności, warto również skonsultować się z prawnikiem.

Czytaj dalej