JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Jednolity plik kontroli- co to jest i kogo obejmuje?

Od 1 lipca 2016 roku organy podatkowe będą mogły żądać przekazania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych podatnika w formie elektronicznej dostosowanej do wymogów organu kontrolującego.

Obowiązek ten tyczy się tylko tzw. dużych przedsiębiorstw.

Małe i średnie przedsiębiorstwa do tych wymogów będą musiały się dostosować do 1 lipca 2018 r. Do tego czasu będą oni mogli dobrowolnie przekazywać organom podatkowym księgi i dokumenty w wymaganej formie elektronicznej w formie tzw. jednolitego pliku kontrolnego. O tym czy ktoś jest zwolniony z obowiązku przedstawienia jednolitego pliku kontrolnego decyduje definicja małego i średniego przedsiębiorcy zawarta w ustawie o swobodzie wykonywania działalności gospodarczej.

Istotną kwestią jest fakt, że organy podatkowe mogą żądać przekazania ksiąg i dowodów księgowych w wymaganym formacie elektronicznym od: kontrolowanych podatników, kontrahentów kontrolowanego podatnika, pracownika kontrolowanego podatnika, osoby współdziałającej z kontrolowanym.

Czytaj dalej

Elektroniczny PIT już w tym roku

Od tego roku wypełnianie przez przedsiębiorców PIT ma być szybsze i obarczone mniejszą ilością błędów. Wszystko dzięki budowie elektronicznej administracji podatkowej. Zgodnie z nowelizacją ustawy z 26 września 2014 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczając się w tym roku z ZUS dokumenty należy złożyć elektronicznie, w zamian otrzymamy wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe oraz usprawniona zostanie elektroniczna wymiana informacji.

Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2015r. i zgodnie z nimi, przedsiębiorcy, którzy zatrudniają powyżej pięciu pracowników jak również rozliczają się korzystając z usług biur księgowych, będą musieli rozliczyć z urzędem skarbowym elektronicznie. Nowe przepisy dotyczą informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, IFT-3, rocznego obliczenie podatku PIT-40 jak również deklaracji PIT-4R i PIT-8AR.

Natomiast małym przedsiębiorstwom, które zatrudniają do pięciu pracowników i rozliczają się samodzielnie pozostawiono możliwość złożenia dokumentów podatkowych w formie papierowej. Jeśli pozostaną przy tradycyjnym rozwiązaniu PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, PIT-40, PIT-4R oraz PIT-8AR należy złożyć do 2 lutego. Wyjątkiem jest IFT-3 które można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej.

W elektronicznym systemie zostały utworzone Uniwersalne Bramki Dokumentów, które pozwalają na złożenie jednorazowo zbiorczej informacji do 20 tys. dokumentów, za które przedsiębiorca otrzyma jedno poświadczenie odbioru dla całości wysłanych dokumentów. Dokumenty przekazane w formie elektronicznej mają usprawnić pracę US i automatycznie zapisywać dane w systemie dzięki czemu podatnicy będą otrzymywać wstępnie wypełnione zeznania podatkowe.

Czytaj dalej

Obowiązek kas fiskalnych od 2015 roku

Obowiązek kas fiskalnych od 2015 roku

Czytaj dalej

To Urząd Skarbowy decyduje o miejscu kontroli

To Urząd Skarbowy decyduje o miejscu kontroli

Czytaj dalej