JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Instrukcja- Jak założyć profil na PUE.

Do 31 grudnia 2015 r. wszyscy podatnicy, którzy mają obowiązek przesyłania dokumentów do ZUS drogą elektroniczną, muszą założyć profil informacyjny w systemie teleinformatycznym ZUS.

Obowiązek ten ma związek z wprowadzeniem od 1 stycznia 2016 r. e-zwolnień lekarskich. Aby założyć profil na PUE należy:

1. Wejść na stronie internetowej www.pue.zus.pl.

2. Wypełnić elektroniczny formularz, podając swoje dane identyfikacyjne, adres e-mail i numer telefonu.

3. Ustanowić indywidualne hasło do profilu.

Wynikiem rejestracji będzie otrzymanie loginu. Aby profil był wiarygodny należy potwierdzić nasze dane. Jeśli nie posiadamy zaufanego profilu ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego (bezpieczny podpis elektroniczny), musimy w tym celu udać się do jednostki ZUS.

W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej uprawnienia do profilu PUE należy nadać osobie fizycznej, najlepiej pracownikowi z działu kadr lub administracji. Nie obejdzie się w tym przypadku bez przekazanie do ZUS stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo może być złożone na formularzu ZUS-PEL lub na innym formularzu zawierającym niezbędne dane, ale musi uprawniać do wszelkich czynności przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj dalej

Ostateczny termin dla umorzenia zaległych składek ZUS

Nowy Rok sprzyja refleksjom oraz noworocznym postanowieniom. Warto również załatwić zaległe sprawy by móc wejść w 2015 rok z czystym sumieniem. Tym, którzy jeszcze tego nie zrobili przypominamy, że 15 stycznia 2015 r. upływa termin złożenia wniosku o umorzenie zaległych składek ubezpieczeniowych przez osoby, które w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą mają zaległości za okres od stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009r.

Abolicja dotyczy przedsiębiorców podlegających obowiązkowi płacenia ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz opłacania składki na Fundusz Pracy. Prawo do abolicji mają również spadkobiercy lub osoby trzecie, pod warunkiem, że ZUS wydał decyzję o ich odpowiedzialności. Aby móc skorzystać z abolicji składkowej, należy złożyć wniosek o umorzenie zaległych składek w jednostce terenowej ZUS lub nadać w placówce pocztowej, najpóźniej do 15 stycznia 2015 r. Jest to termin ostateczny co oznacza, że nie będzie możliwości jego przywrócenia. Wyjątek przewidziano jedynie dla osób, które otrzymały decyzję od ZUS o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, wysokości zadłużenia lub decyzję o odpowiedzialności osób trzecich i spadkobierców po 15 stycznia 2013 r. Na złożenie wniosku będą one miały dodatkowe 12 miesięcy.

Należy pamiętać, że warunkiem umorzenia jest uregulowanie wszystkich należności niepodlegających umorzeniu w terminie 12 miesięcy. Można również zawrzeć umowę o rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu płatności. Po otrzymaniu decyzji o umorzenia będzie można uzyskać szczegółową informację o wysokości zaległych płatności. Osoba, która otrzymała lub otrzyma decyzję o odmowie umorzenia należności na podstawie przepisów tzw. ustawy abolicyjnej, może ponownie złożyć wniosek o umorzenie tych należności jednak nie później niż do dnia 15 stycznia 2015 r.

Czytaj dalej

Pracownik rzadziej kierowany będzie na badania

Pracownik rzadziej kierowany będzie na badania

Czytaj dalej

Wynagrodzenie 2015

Wyższe wynagrodzenie od 2015 roku

Czytaj dalej

Pieniądze zgromadzone w OFE i ZUS należą się wdowie

Pieniądze zgromadzone w OFE i ZUS należą się wdowie

Czytaj dalej

Dzięki e- zwolnieniu ZUS będzie kontrolował chorych na bieżąco

Dzięki e- zwolnieniu ZUS będzie kontrolował chorych na bieżąco

Czytaj dalej