JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Będą kontrole PIP bez zapowiedzi

Państwowa Inspekcja Pracy nie będzie już zawiadamiać przedsiębiorców o planowanej kontroli - poinformowała rzecznik Izby Danuta Rutkowska. Główny tego powodem jest zmniejszenie skuteczności działań PIP w przypadku wcześniejszego informowania przedsiębiorcy o kontroli.

"Ze względu na przyjęcie, zgodnie m.in. ze stanowiskiem rządu, że Konwencja nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców objętych zakresem działania PIP, inspektor pracy nie będzie musiał stosować niektórych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, np. zawiadamiać o zamiarze wszczęcia kontroli"- wyjaśniono.

Inspekcja poinformowała również, że będzie analizować jak Sądy Administracyjne reagują na taką interpretacje, ponieważ dotychczas część z nich przychylało się do działań PIP, część nie. Jest to o tyle istotne, że w przypadku uznania zaniedbań przez pracodawcę, dowody zdobyte podczas kontroli bez zapowiedzi były uznawane za naruszenie prawa i nie mogły być użyte, co za tym idzie sprawa była uchylana.