JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Będzie Centralny Rejestr Podatnika

Już od kwietnia 2016 r. może zacząć działać Centralny Rejestr Podatników.

Jego utworzenie ma na celu ograniczenie skali wyłudzeń podatkowych w Polsce. Ustawa wprowadza także przepis szczególny, na mocy którego organ prowadzący Centralny Rejestr może udostępnić wrażliwe dane na żądanie: Policji, ABW, CBA lub innych służb.

Z projektu ustawy dotyczącego opodatkowania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych wynika, że we wniosku o wpis do rejestru, firmy będą musiały podać podstawowe dane podatnika, jak również informacje o wysokości zobowiązań z tytułu VAT, PIT, CIT oraz podatku od nieruchomości. Zarówno spis do Centralnego Rejestru Podatników, jak i jego aktualizacje będą każdorazowe odpłatne w wysokości 200 zł. Dochody z tytułu opłaty będą dochodem budżetu państwa.