JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Blogerzy zyskają więcej na reklamach

Czym jest udostępnianie za wynagrodzeniem powierzchni na stronie internetowej zarządzanej przez osobę fizyczną między innymi w celach reklamowych?

Do tej pory taka umowa była umową nieznaną, której nie można było przypisać jednoznacznie cech umowy najmu lub dzierżawy. Taki przychód opodatkowany był według zasad ogólnych, 18% lub 32 %.

Na szczęście to już się zmieniło. Obecnie takie udostępnianie jest co prawda umową nieznaną, ale o charakterze podobnym do umowy najmu lub dzierżawy z racji na fakt, że następuje oddanie do użytku bytu wirtualnego, jakim jest część powierzchni strony internetowej. W związku z tym podatek za wynagrodzenie z tego tytułu naliczany jest nie tylko na zasadach ogólnych, ale daje możliwość skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Taki podatek to zaledwie 8,5%.