JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Czy przedsiębiorcy potrzebne jest konto bankowe?

Przedsiębiorca co do zasady powinien dokonywać transakcji bezgotówkowych, a więc za pośrednictwem konta bankowego. Jest to jego obowiązkiem jeśli stroną transakcji jest inny przedsiębiorca a jej kwota przekracza 15 tysięcy euro. Mimo to przepisy o swobodzie działalności gospodarczej nie nakładają obowiązku zakładania firmowego konta.

Jednak rachunek bankowy czy to prywatny czy to firmowy będzie niezbędny do uregulowania podatków i składek ZUS. Płatności podatku VAT, zaliczki na podatek dochodowy, czy też składki ZUS można dokonać jedynie przelewem. Również zwrot nadpłaconego podatku VAT otrzymamy na rachunek bankowy a urzędy skarbowe, często podkreślają, że powinien być to rachunek firmowy, nie prywatny.

Dodatkowo posiadanie konta firmowego znacznie ułatwia dokonywanie rozliczeń pomiędzy własnymi wydatkami i firmowymi, co pozwoli na prostsze ustalenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.