JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Czy siedziba firmy w Twoim mieszkaniu oznacza wyższy podatek od nieruchomości?

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą wielu przedsiębiorców na siedzibę firmy wybiera własne mieszkanie. Takie rozwiązanie z jednej strony umożliwia zaliczenie wydatków związanych z eksploatacją części lokalu przeznaczonej na prowadzenie działalności do kosztów uzyskania przychodu, z drugiej jednak może powodować wyższy podatek od nieruchomości.

Jeśli zdecydowałeś się na prowadzenie firmy w domu musisz zgłosić ten fakt w gminie w celu ustalenia, czy spowoduje to przekształcenie mieszkania w lokal użytkowy. Stawka podatku zależy od gminy jednak podatek od lokalu mieszkalnego wynosi około 0,80 zł za m2 natomiast od powierzchni użytkowej na cele działalności około 23 zł za m2. Różnicę widać od razu.

Zmiana lokalu z mieszkaniowego na użytkowy nastąpi jednak tylko wtedy gdy całe mieszkanie lub wydzielona część służy wyłącznie do prowadzeniu działalności gospodarczej, czyli jeśli zrobisz w nim biuro lub gabinet lekarski. Jeżeli jednak prowadzisz firmę w pomieszczeniu, które wykorzystujesz również do celów mieszkalnych a chcesz wstawić w nim jedynie biurko, komputer i kilka segregatorów wówczas nie ma podstaw do uznania go za lokal użytkowy. Dlatego samo zarejestrowanie firmy we własnym mieszkaniu nie jest podstawą do płacenia wyższego podatku.

Warto pamiętać, że jeśli kiedyś zawiesisz swoją działalność nie zwolni Cię to z płacenia wyższej stawki podatku, jeśli Twoje mieszkanie lub jego część zostało przekształcone na lokal użytkowy.