JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Czym skutkuje wycofanie samochodu z działalności? Cz.1 Podatek dochodowy

Samochód jest jednym z elementów najczęściej wchodzących w skład majątku firmy, wpisywanym do ewidencji środków trwałych. Jego przydatność do celów gospodarczych jest ograniczona czasowo, dlatego częstym następstwem jest przekazanie go na cele prywatne lub sprzedaż. Działanie to może w niektórych przypadkach wiązać się z obowiązkiem podatkowym z czego przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy.

W przypadku działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo sprawa jest prosta, podobnie w spółkach osobowych, ponieważ przekazanie pojazdu nie wiąże się ze zmianą właściciela. Sytuacja przedstawia się inaczej w przypadku spółek kapitałowych i jest bardziej skomplikowana. Co do zasady wycofanie samochodu z działalności gospodarczej i przekazanie go na cele osobiste właściciela jednoosobowej firmy, wspólnika spółki cywilnej lub spółki jawnej jest zbyciem nieodpłatnym. Dlatego w związku z samym wycofaniem samochodu z działalności nie powstaje obowiązek podatkowy, niezależnie od tego, czy auto zostało zamortyzowane, czy też nie.

W przypadku wspomnianych spółek osobowych, samochód wycofany z działalności gospodarczej wspólnicy mogą przekształcić we współwłasność ułamkową lub przekazać ją na własność jednego ze wspólników. W pierwszym przypadku staje się on własnością wszystkich wspólników w wysokości odzwierciedlającej ich udziały w firmie. Jednak gdy wspólnicy decydują się przekazać samochód na rzecz tylko jednego z nich, wymagane jest zniesienie współwłasności. W tym wypadku odpłatne zbycie udziału we współwłasności samochodu stanowi dla wspólników przychód, a co za tym idzie wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku. Dość częstą praktyką jest również wnoszenie przez jednego ze wspólników wkładu niepieniężnego w postaci samochodu. Należy mieć na uwadze, że jego wycofanie z działalności i przekazanie do celów prywatnych spowoduje obniżenie wartości wkładu wspólnika, co według prawa majątkowego zawsze podlega obowiązkowi podatkowemu podatkiem od osób fizycznych.

Warto również wspomnieć, że przekazany pojazd należy wykreślić z ewidencji środków trwałych firmy, podając powód i datę. Według prawa czynność ta nie wymaga dodatkowego udokumentowania, jednak warto spisać oświadczenie o wycofaniu samochodu z ewidencji środków trwałych w przypadku właścicieli jednoosobowej firmy lub protokołu przekazania samochodu w przypadku spółki.