JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Czym skutkuje wycofanie samochodu z działalności – cz. 2 Sprzedaż samochodu

Następstwem wycofania samochodu z działalności gospodarczej jest przekazanie go na cele prywatne lub sprzedaż. Jak zostało już wspomniane wycofanie samochodu z działalności gospodarczej i przekazanie go do celów prywatnych jest zbyciem nieodpłatnym. Skutki podatkowe rodzi dopiero późniejsza sprzedaż takiego samochodu.

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mimo, że samochód został wycofany działalności jego sprzedaż będzie stanowić przychód z działalności gospodarczej jeszcze przez 6 lat. Oznacza to, że samochód wycofany z działalności gospodarczej jeszcze przez 6 lat ma status składnika związanego z tą działalnością. W momencie jego wycofania z działalności podatnik ma obowiązek zaprzestać dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej auta, o ile dalej ich dokonuje. Jeśli podatnik zdecyduje się jednak na sprzedaż niezamortyzowanego pojazdu przed upływem 6 lat od wycofania to ma możliwość pomniejszenia przychodu o wartość niezamortyzowaną. Oznacza to, że od kwoty sprzedaży pojazdu może odliczyć niezamortyzowaną jeszcze wartość początkową pojazdu i tylko od pozostałej kwoty zapłacić podatek.

Wspomniane wyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym nie odnoszą się natomiast do darowizny. Tak samo jak wycofanie samochodu z działalności nie prowadzi do osiągnięcia zysku, tak darowizna, jako nieodpłatne świadczenie również nie spowoduje powstania przychodu po stronie obdarowujący. Należy pamiętać, że jeżeli samochód przekazany na rzecz członka rodziny nie został jeszcze zamortyzowany to pozostałej niezamortyzowanej wartości nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.