JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Czym skutkuje wycofanie samochodu z działalności – cz. 3 VAT

Ostatnim już dylematem dla przedsiębiorcy przy wycofaniu samochodu z działalności jest rozliczenie podatku VAT. Przekazanie samochodu firmowego na cele prywatne właściciela lub wspólników podlega opłaceniu podatku VAT, jednak tylko w przypadku gdy przy zakupie pojazdu przysługiwało prawo, w całości lub częściowo do odliczenia podatku. Jeżeli natomiast przy nabyciu firmowego samochodu przedsiębiorca nie skorzystał z prawa do odliczonego podatku VAT, jak również w trakcie jego użytkowania nie zakupił do niego elementów z odliczeniem podatku, to wówczas jego późniejsze przekazanie na cele osobiste nie będzie obciążone VAT.

W większości przypadków firmy odliczają podatek VAT od zakupionego pojazdu. Jednak są przypadki, w których jest to niemożliwe, wtedy też przy wycofaniu pojazdu przedsiębiorcy nie muszą płacić VAT. Po pierwsze gdy samochód będący wcześniej własnością jednego ze wspólników został wprowadzony do firmy w postaci oświadczenia. Nie nastąpiło wtedy odliczenie podatku przy jego wprowadzeniu, a zatem nie nastąpi przy jego wycofaniu. Drugim częstym przypadkiem jest zakup pojazdu do firmy od prywatnej osoby fizycznej.

Również sprzedaż samochodu po wycofaniu z działalności gospodarczej nie podlega opodatkowaniu VAT. Po wycofaniu samochodu z działalności gospodarczej ma on status prywatnego składnika majątku, co oznacza to, że ewentualna jego sprzedaż pozostaje poza zakresem przepisów VAT. Mimo to należy pamiętać, że sprzedaż samochodu prywatnego jest obarczona podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jedynym warunkiem zwolnienia z tego podatku, jest sytuacja w której wartość sprzedawanego mienia nie przekracza 1 000zł, co w przypadku samochodu raczej się nie zdarza. Podatek w wysokości 2% wartości pojazdu, należy zadeklarować i zapłacić w urzędzie skarbowym w terminie 14 dni od daty sprzedaży. Jednak obowiązek jego zapłaty spoczywa na kupującym.