JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Dane z CEiDG bez opłat!

Zmiana w przepisach spowodowała, że od teraz łatwiej będzie dokonać wpisów, wykreśleń i sprostowań w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz znikną opłaty za udostępnianie danych CEIDG. Uproszczenie stosowania przepisów ustawy o swobodzie gospodarczej i usprawnienie systemu CEIDG powinno przełożyć się na zmniejszenie liczby wniosków wymagających wszczęcia postępowania administracyjnego i skrócenie czasu oczekiwania na aktualizację wpisu. Celem nowelizacji jest zapewnienie czytelnej i rzetelnej ewidencji przedsiębiorców co ma szczególne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw, których zaufanie do kontrahentów bazuje na informacjach czerpanych z CEiDG.

Dane będą udostępniane nieodpłatnie przez wyszukiwarkę co zrówna podmioty publiczne i komercyjne w zakresie dostępu do danych CEIDG.