JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Dzięki e- zwolnieniu ZUS będzie kontrolował chorych na bieżąco

Od przyszłego roku zwolnienia lekarskie będą wystawiane w formie elektronicznej. Głównym celem takiego rozwiązania ma być wyeliminowanie nadużyć. W przypadku kilkudniowych zwolnień lekarskich właściwie nie było możliwości, aby skontrolować ich słuszność. Zanim takie zwolnienie trafiło do ZUS, już skończył się jego okres na jaki zostało wystawione.

Lekarz zamiast wypełniać papierowy druk zwolnienia lekarskiego będzie mógł wypełnić go i przesłać drogą elektroniczną. Dzięki temu ZUS natychmiast po zarejestrowaniu zwolnienia na konkretnego pacjenta będzie mógł go zweryfikować. E-zwolnienie będzie dostarczane do płatników składek przez skrzynkę podawczą ZUS na profil informacyjny płatnika.Jeśli pracodawca nie będzie posiadał takiego profilu informacyjnego, na który przekazane zostaje zwolnienie pracownika pacjent będzie mógł otrzymać dodatkowo jego wydruk zaopatrzony w podpis i pieczątkę lekarza.W sytuacjach wyjątkowych, jak na przykład w czasie wizyty domowej albo, gdy lekarz nie ma dostępu do internetu, nadal możliwe będzie wystawienie zwolnienia na papierowym blankiecie, który lekarz wydrukuje ze swojego profilu.Z e-zwolnień będzie można korzystać od 2015 r., a okres przejściowy, gdzie funkcjonować będą zarówno papierowe, jak i elektroniczne druki zwolnień będzie trwał przez kolejne 3 lata.

Od 2018 r. obowiązywać będą już wyłącznie e-zwolnienia.