JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Jak ustalić ekwiwalent za pranie odzieży roboczej?

Należność za prawnie odzieży roboczej powinna równoważyć poniesione koszty, czyli uwzględnić nakład pracy, koszt zużycia energii, wody, środków piorących, amortyzację urządzenia, stopień zabrudzenia odzieży jak nawet częstotliwość prania w danym okresie w miesiącu lub kwartale.

Na stanowisku pracy które tego wymaga pracodawca ma obowiązek zapewnienia odzieży i obuwia roboczego pracownikowi, ponadto obowiązek ich prania, konserwacji i naprawy. Czynność tę można powierzyć podwładnym jednak należy wypłacić za nie ekwiwalent. Jeśli pracownik oddał ubrania do pralni sytuacja jest prostsza, należy wówczas zwrócić kwotę z paragonu, jeśli jednak prał odzież w warunkach domowych należy wyliczyć koszt takiego prania. Pracownik może wykonywać od 4 do 5 prań odzieży ochronnej w miesiącu. Przy założeniu, że są to 4 prania, miesięczny ekwiwalent wynosi 37 zł (4 x 9,28 zł = 37,12 zł).

Kwota może oczywiście ulec zmianie związanej ze zmianą cen energii czy środków piorących.