JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Instrukcja- Jak założyć profil na PUE.

Do 31 grudnia 2015 r. wszyscy podatnicy, którzy mają obowiązek przesyłania dokumentów do ZUS drogą elektroniczną, muszą założyć profil informacyjny w systemie teleinformatycznym ZUS.

Obowiązek ten ma związek z wprowadzeniem od 1 stycznia 2016 r. e-zwolnień lekarskich. Aby założyć profil na PUE należy:

1. Wejść na stronie internetowej www.pue.zus.pl.

2. Wypełnić elektroniczny formularz, podając swoje dane identyfikacyjne, adres e-mail i numer telefonu.

3. Ustanowić indywidualne hasło do profilu.

Wynikiem rejestracji będzie otrzymanie loginu. Aby profil był wiarygodny należy potwierdzić nasze dane. Jeśli nie posiadamy zaufanego profilu ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego (bezpieczny podpis elektroniczny), musimy w tym celu udać się do jednostki ZUS.

W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej uprawnienia do profilu PUE należy nadać osobie fizycznej, najlepiej pracownikowi z działu kadr lub administracji. Nie obejdzie się w tym przypadku bez przekazanie do ZUS stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo może być złożone na formularzu ZUS-PEL lub na innym formularzu zawierającym niezbędne dane, ale musi uprawniać do wszelkich czynności przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.