JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Jednolity plik kontroli- co to jest i kogo obejmuje?

Od 1 lipca 2016 roku organy podatkowe będą mogły żądać przekazania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych podatnika w formie elektronicznej dostosowanej do wymogów organu kontrolującego.

Obowiązek ten tyczy się tylko tzw. dużych przedsiębiorstw.

Małe i średnie przedsiębiorstwa do tych wymogów będą musiały się dostosować do 1 lipca 2018 r. Do tego czasu będą oni mogli dobrowolnie przekazywać organom podatkowym księgi i dokumenty w wymaganej formie elektronicznej w formie tzw. jednolitego pliku kontrolnego. O tym czy ktoś jest zwolniony z obowiązku przedstawienia jednolitego pliku kontrolnego decyduje definicja małego i średniego przedsiębiorcy zawarta w ustawie o swobodzie wykonywania działalności gospodarczej.

Istotną kwestią jest fakt, że organy podatkowe mogą żądać przekazania ksiąg i dowodów księgowych w wymaganym formacie elektronicznym od: kontrolowanych podatników, kontrahentów kontrolowanego podatnika, pracownika kontrolowanego podatnika, osoby współdziałającej z kontrolowanym.