JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Koniec z przerwą na papierosa w pracy

Pracodawca może zobowiązać pracownika do odpracowania przerw w pracy poświęconych na palenie lub obniżyć jego wynagrodzenie o nieprzepracowany czas. Wyegzekwowania od osób palących odpracowania czasu poświęconego na przerwy na papierosa musi jasno wynikać z regulaminu pracy lub umowy o pracę. Pracownik jednak sam zadecyduje czy odpracować przerwy czy jego pomniejszyć swoje wynagrodzenie. Obowiązek odpracowania nie dotyczy czasu 15-minutowej przerwy przysługującej pracownikowi. Wprowadzenie tego rozwiązania jest jednak możliwe tylko w warunkach ewidencjonowania czasu pracy. Rozliczenie czasu poświęconego na palenie nie może opierać się na deklaracji pracownika, bo w przypadku gdy czas faktycznej przerwy byłby krótszy powodowałoby to pracę w godzinach nadliczbowych.

W takiej sytuacji pracodawca może również wprowadzić całkowity zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie zakładu pracy, który obejmie nie tylko budynki i pomieszczenia służbowe, ale też całą posesję. Jego obowiązkiem jest jednak widoczne umieszczenia odpowiedniego oznaczenia słownego i graficznego informującego o zakazie palenia. W przypadku całkowitego zakazu pracownik może palić poza terenem zakładu pracy jedynie w czasie przysługującej mu 15-minutowej przerwy.

Sprawą kontrowersyjną jest palenie e-papierosów. W świetle przepisów nie są one jednak wyrobem tytoniowym, dlatego nie podlegają zakazowi palenia wynikającemu z ustawy o ochronie zdrowia. Pracownik może więc korzystać z e-papierosa w miejscu pracy nawet jeśli w zakładzie pracy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.