JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Lepiej samodzielnie wynajmować apartamenty

Podatnik, który skorzysta z pomocy pośrednika przy wynajmie pokoi, straci prawo do karty podatkowej.

Warunkiem do rozliczania się za pomocą karty podatkowej jest, fakt że łączna liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 12, a podatnik nie zatrudnia więcej niż dwóch pracowników lub dwóch pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka. Nie można również korzystać z pomocy osób niezatrudnionych lub innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne. Za te ostatnie ustawodawca uznaje czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do świadczonej usługi, nie jest nim na pewno pośrednik.