JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji

Gromadzenie dużej ilości informacji dotyczących potencjalnych pracowników jest nieodłącznym elementem procesu rekrutacji. Pracodawcy często zadają sobie pytanie jakich danych mogą żądać od kandydatów do pracy w związku z ochroną danych osobowych.

Katalog danych osobowych, jakich może żądać pracodawca jest ściśle określony przez kodeks pracy. Nie budzi żadnych wątpliwości, że należy do niego informacja o imieniu i nazwisku, imionach rodziców, dacie urodzenia, miejscu zamieszkania, wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Bez zgody kandydata pracodawca nie ma prawa pytać o inne rzeczy. Podstawową zasadą przeprowadzanego procesu rekrutacji jest uzyskanie zgody ze strony kandydata wyrażonej w formie pisemnej poprzez dołączenie odpowiedniej klauzuli.

Pracodawca powinien pamiętać, że z kodeksu nie wynika uprawnienie do domagania się zdjęcia kandydata, który może jednak samodzielnie zdecydować o jego dołączeniu oraz żądanie referencji. Niedopuszczalne jest zaciąganie informacji o kandydacie u poprzednich pracodawców bez jego wiedzy.

Z kolei zaświadczenie o niekaralności może być wymagane tylko od ograniczonego kręgu osób do której należą prokuratorzy, sędziowie, urzędnicy, pracownicy służby cywilnej, policjanci, inspektorzy kontroli skarbowej, nauczyciele mianowani i dyplomowani, pracownicy ochrony, kierowcy i księgowi. Od innych osób pracodawca nie ma prawa żądać takiego zaświadczenia. Pracownik może oczywiście sam złożyć zaświadczenie o niekaralności, co w praktyce może pozytywnie wpłynąć na szanse kandydata w procesie rekrutacji.