JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Od Nowego Roku dowóz pracowników do pracy bez podatku

Od 1 stycznia 2015 r. jeżeli pracodawca zorganizuje pracownikom transport do i z pracy autobusem, wartość tego świadczenia będzie wolna od podatku dochodowego.

Przedstawiona kwestia od lat wywołuje spory podatników z organami podatkowymi. Wyroki sądów administracyjnych różnie orzekały w takich sprawach. Mimo to w wyroku z 8 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zapewnienie dojazdów do pracy przez pracodawcę jest korzyścią, a zatem podlega opodatkowaniu. Pracownik zaoszczędza bowiem wydatek w postaci np. zakupu biletu miesięcznego albo kosztów dojazdu własnym samochodem.

Od 2015 roku ustawa o PIT wprowadza nowe zwolnienie, które ma uciszyć spory w tym zakresie. Zgodnie z nią bezpłatny dowóz pracowników nie będzie podlegał opodatkowaniu. Dotychczas organizowanie bezpłatnego dowozu pracownika do zakładu pracy przez pracodawcę wiązało się z koniecznością prowadzenia ewidencji dla celów ustalenia przychodów poszczególnych pracowników z tego tytułu. Ze względu na skomplikowany charakter rozliczeń, przedsiębiorcy niejednokrotnie rezygnowali z organizowania tego typu przejazdów. Celem zmiany jest promocja zatrudnienia osób bezrobotnych, mieszkających na terenach gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem i słabo skomunikowanym.