JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Pożyczka niskoprocentowa dla absolwentów

Bezrobocie wśród absolwentów studiów wyższych stanowi coraz większy problem, dlatego zamiast poszukiwać etatu, osoby z wykształceniem wyższym coraz częściej wybierają alternatywę w postaci własnego przedsiębiorstwa. Istnieje kilka programów rządowych i unijnych dotacji, jednak ze względu na kryteria kwalifikacyjne nie każdy przedsiębiorca może z nich skorzystać. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego stworzyło rządowy program „Pierwszy biznes - wsparcie w starcie”, dzięki któremu można otrzymać preferencyjną pożyczkę na rozkręcenie działalności gospodarczej.

Program jest skierowany głównie go osób młodych, mających ciekawy pomysł i chcących realizować go we własnym biznesie. Celem niskooprocentowanej pożyczki jest wsparcie indywidualnej przedsiębiorczości i pomoc w pierwszych krokach stawianych na rynku. Początkowo pożyczki dostępne były tylko w trzech województwach - mazowieckim, małopolskim i świętokrzyskim - w ramach pilotażu. Dzięki wejściu w maju w życie reformy urzędów pracy, od listopada o środki na rozpoczęcie działalności można występować na terenie całego kraju. W tym roku ministerstwo przeznaczy na ten cel 60 mln zł, jednak całościowo na program przewidziane jest aż 500 mln zł.

Do programu mogą przystąpić osoby, które są studentami ostatniego roku studiów lub absolwentami uczelni, o ile od dnia wydania dyplomu nie upłynęło więcej niż 48 miesięcy. Dodatkowo o kredyt mogą ubiegać się osoby, które nie mają stałego zatrudnienia w ramach umowy o pracę oraz nie prowadzą własnej działalności ani w chwili obecnej ani przez ostatnie 12 miesięcy. Kryteria te wymagają jednak uściślenia. Przez studentów ostatniego roku, rozumie się studentów studiów licencjackie, drugiego stopnia magisterskich, studiów jednolitych magisterskich, jak również studiów uzupełniających. Jedynym warunkiem jest bycie na ostatnim roku. Podobnie absolwentem jest zarówno osoba, która ukończyła studia licencjackie lub magisterskie oraz obroniła pracę. Do programu mają prawo zgłaszać się osoby, będące na różnych etapach edukacji, o ile przynajmniej jeden warunek jest spełniony.

Z kolei kategoria osób niezatrudnionych, wyłącza ze wsparcia tylko te osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub prowadzą własną działalność gospodarczą. Wyłączenie dotyczy również osób, które prowadziły działalność, a od jej zamknięcia nie minęło jeszcze 12 miesięcy. A zatem osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło jak najbardziej mogą o takie wsparcie wystąpić. Dotyczy to także osób, które współpracują z akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości. Warto więc jeszcze raz podkreślić, że do ubiegania się o wsparcie, nie jest wymagane posiadanie formalnego statusu bezrobotnego.

Wartość pożyczki podstawowej może wynieść nawet do 75 tys. zł., a środki te należy przeznaczyć na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej. Maksymalny czas spłaty pożyczki to 7 lat, jednak przedsiębiorca może starać się o uzyskanie karencji, czyli zawieszenia w spłacie na okres jednego roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi jedynie 0,56% w skali roku (ze względu na stopy procentowe może ulec zmianie). Jako zabezpieczenie kredytu, przedsiębiorca musi wystawić weksel własny i uzyskać poręczenie dwóch osób fizycznych. Kwota kredytu jest wypłacana dopiero, gdy działalność zostanie już zarejestrowana. Dodatkowo warto zaznaczyć, że rozpatrzenie wniosku i obsługa pożyczki jest całkowicie bezpłatna. Możliwe jest również uzyskanie pożyczki uzupełniającej w wysokości 20 tys. zł na zatrudnienie pracownika. Jeśli zdecydujemy się na zatrudnienie osoby bezrobotnej skierowanej przez powiatowy urząd pracy,mamy możliwość ubiegania się o umorzenie części kwoty pożyczki.

Aby przystąpić do programu należy zgłosić się do oddziału w swoim województwie, wraz z wypełnionymi dokumentami, których lista znajduje się na stronie programu internetowej. Do wniosku należy także dołączyć ogólnym biznesplanem dla firmy.

„Wsparcie na starcie” z pewnością ma przewagę nad tradycyjnymi kredytami inwestycyjnymi. Przede wszystkim pozwala w znaczny sposób zmniejszyć koszty, gdyż wartość oprocentowania jest tu dużo niższa oraz nie występują dodatkowe obciążenia w postaci marży banku. Zwykłe kredyty są często niedostępne dla młodych przedsiębiorców, ponieważ wymagana zdolność kredytowa oraz zabezpieczenia leżą poza granicami możliwości studentów i absolwentów.