JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Pracownik rzadziej kierowany będzie na badania

Jeśli w ciągu 30 dni od zakończenia zatrudnienia w jednej firmie podwładny rozpocznie pracę w innym przedsiębiorstwie, nie będzie podlegał badaniom wstępnym. Wystarczy, że przedstawi aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu, a kolejna firma stwierdzi, iż odpowiadają one tym, które panują w jej zakładzie. Zasada ta będzie dotyczyć także przypadku, gdy zatrudniony w jednej firmie podejmie kolejny etat w innym przedsiębiorstwie.Takie zmiany w kodeksie pracy przewiduje ustawa z 23 października 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Na ostatnim posiedzeniu uchwalił ją Sejm.

Wprowadzone zmiany na pewno ograniczą koszty działalności. Firma nie będzie musiała płacić za ponowne wykonanie badania, które będzie stanowiło jedynie powtórzenie wniosków z wydanego wcześniej zaświadczenia lekarskiego jeśli oczywiście będzie ono nadal ważne. Pracownicy obawiają się jednak nadużyć ze strony pracodawców z racji na fakt, że to on oceniać będą czy stanowisko i warunki pracy na jakie przyjmuje kandydata są zbieżne z tymi, które panowały u poprzedniego pracodawcy.

Państwowa Inspekcja Pracy będzie tutaj odgrywać zatem dużą rolę ponieważ to ona będzie oceniać, czypracodawca słusznie uznał, że zatrudniony nie musi przechodzić ponownie wstępnych badań czy jednak doszłodo nadużycia.