JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Prawidłowe rozliczenie zniszczonego środka trwałego

W twojej firmie doszło do uszkodzenia samochodu, komputera lub maszyny będącej środkiem trwałym, a naprawa okazuje się nieopłacalna. Co zrobić w takiej sytuacji?

W przypadku uszkodzenia środka trwałego należy poddać go likwidacji, zaczynając od wykreślenia z ewidencji środków trwałych, a potem usuwając zepsuty sprzęt.

Aby to zrobić przygotuj dokument wewnętrzny LT- likwidacja środka trwałego, w którym należy wpisać nazwę i adres jednostki, która zajmuje się likwidacją, tzw. numer dowodu likwidacji wraz z datą, nazwę środka trwałego i jego numer inwentarzowy i orzeczenie komisji likwidacyjnej oraz sposób likwidacji środka trwałego. Pod dokumentem wymagane są podpisy kierownika jednostki, upoważnionego pracownika księgowości, pracownika odpowiedzialnego za gospodarkę środkami trwałymi w jednostce i członków komisji likwidacyjnej.

Kolejnym dokumentem jest protokół likwidacji środka trwałego ,który sporządza komisja likwidacyjna w przypadku fizycznego usunięcia środka trwałego.

Jeśli środek był amortyzowany odpisów należy dokonać do końca miesiąca, w których ich wartość wyniesie tyle, co wartość początkowa albo do końca miesiąca, w którym dany środek przeszedł w stan likwidacji. Po usunięciu środka trwałego nie trzeba korygować sumy naliczonego podatku VAT, jednak jego zniszczenie może wpływać na podatek dochodowy. Dzieje się tak w sytuacji gdy likwidowany środek nie został jeszcze zamortyzowany. Wtedy tworzy się strata, którą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, ale należy pamiętać, że są pewne ograniczenia ustawowe. Trzeba je uwzględnić przy wykazywaniu strat w powyższych kosztach.