JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Pułapki regulaminów sklepów internetowych

Każdy firma prowadząca działalność online musi mieć regulamin i publikować go na swojej stronie. Warto dokładnie go przemyśleć ponieważ tylko ujęte w nim postanowienia są wiążące dla klientów.

Nie wszyscy o tym wiedzą, ale według przepisów prawa regulamin jest wzorcem umownym, a co za tym idzie podlega kontroli jak każda inna umowa. Częstym błędem jest wprowadzanie klauzul niedozwolonych, postanowień typowych dla innych umów lub niedostosowanie regulaminu do rodzaju prowadzonej działalności.

Przykładem niedozwolonej klauzuli jest wskazanie siedziby sprzedającego jako miejsca rozstrzygnięcia sporów związanych z umowami, podczas gdy jedynym właściwym organem orzekającym w tej sprawie w Polsce jest Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z drugiej strony mimo, że regulamin ma charakter umowy nie oznacza to, że można wprost przepisać w nim postanowienia z innych umów. Przykładowo niedozwolone jest zawarcie w regulaminie klauzuli powszechnie stosowanej w umowach mówiącej o tym, że „w sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego”. W myśl interpretacji SOKiK zapis ten wprowadza w błąd klienta sugerując, że kodeks kompleksowo reguluje jego prawa, pomijając inne ustawy szczególnie istotne ze względu na specyfikę zakupów internetowych, dlatego należy się go wystrzegać.

Zawarcie w regulaminie niedozwolonej klauzuli może okazać się kosztowne. W razie przegrania sporu przez SOKiK konieczne będzie poniesienie kosztów postępowania i ogłoszenia wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co może wynieść nawet 1500zł. Dlatego do tworzenia każdego regulaminu należy podejść indywidualnie dostosowując go do potrzeb swojej działalności, warto również skonsultować się z prawnikiem.