JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Staż w firmie- jak go zorganizować?

Czerwiec to początek wakacji, a więc i okres kiedy na rynku pracy pojawiają się nowi absolwenci szkół wyższych poszukujący pracy. Staż w firmie jest dobrym rozwiązaniem zarówno dla kandydata jak i dla samego pracodawcy. Stażyście pozwoli nabyć doświadczenia, poznać specyfikę danego stanowiska, strukturę organizacyjną i politykę działania przedsiębiorstwa, a Tobie da szanse na zdobycie cennego pracownika.

A zatem co to takiego i jak należy go zorganizować?

Staż jest traktowany jako form przyuczenia do zawodu, często też traktowany jako okres próbny w nowej pracy. Ma różne formy ponieważ stażystą można być jeszcze w trakcie studiów, wtedy mowa o stażu studenckim lub po ich ukończeniu – staż absolwencki, może być również płatny lub bezpłatny. Nie możesz jednak przyjąć więcej stażystów niż liczba pracowników zatrudnionych na pełne etaty, a okres stażu nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Staż możesz zorganizować samodzielnie lub przy współpracy z urzędem pracy, wtedy też możesz liczyć na dofinansowanie pensji dla stażysty w wysokości 120 procent kwoty zasiłku i opłatę składek ubezpieczeniowych, jednak tylko w wypadku gdy stażysta jest zarejestrowany jako bezrobotny, nie może więc być w stracie studiów.

Żeby ubiegać się o staż z urzędu pracy w pierwszej kolejności musisz złożyć wniosek do starosty, który będzie zawierał Twoje dane jako pracodawcy, dane opiekuna stażysty, przewidywany okres stażu i liczbę miejsc, a także opis zadań jakie będzie wykonywał stażysta.

Jeśli wniosek jest już złożony pozostało czekać miesiąc na podjęcie decyzji, jeśli będzie pozytywna można zawierać umowę. Musisz w niej zawrzeć dane stażysty i wyznaczonego mu opiekuna stażu oraz zobowiązać się do przeprowadzenia stażu zgodnie opisem zamieszczonym we wniosku.

Pamiętaj jednak, że staż to nie tylko korzyści dla Twoje firmy ale i obowiązki. Musisz zapewnić stażyście realizację stażu zgodnie z ustalonym programem, zorganizować wszelkie szkolenia potrzebne na danym stanowisku również w zakresie BHP, jeśli wymagają tego warunki pracy jak również odzież ochronną. Stażysta ma również prawo do 2 dni wolnego udzielonych na wniosek za każde 30 dni kalendarzowych stażu.