JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

To Urząd Skarbowy decyduje o miejscu kontroli

Kiedy Skarbówka upiera się przy wykonaniu kontroli skarbowej w siedzibie firmy- należy się na nią bezwzględnie zgodzić pod rygorem kary porządkowej, która wynosić może nawet 2800 zł.

Jeśli swoją działalność masz zarejestrowaną w prywatnym mieszkaniu w Warszawie, biuro prowadzisz w Krakowie, a biuro księgowe obsługujące Twoją firmę w Kołobrzegu to nie możesz odmówić pracownikowi Urzędu Skarbowego wykonania kontroli we wskazanym przez niego miejscu, nawet jeśli jest ono dla nas niewygodne z różnych względów. Można oczywiście złożyć stosowny wniosek o zmianę miejsca kontroli, jednak musi ona zostać przyjęta przez urzędnika. Odmowa osobistego wstawiennictwa w takiej sytuacji także może zostać uznana za utrudnianie kontroli, dlatego Urząd Skarbowy w takiej sytuacji ma prawo nałożyć karę porządkową, która wynosi 2800 zł.

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej przedsiębiorca lub jego pełnomocnik ma obowiązek stawienia się na wezwanie organu podatkowego i udostępnienia ksiąg w siedzibie przedsiębiorstwa. Kontrola poza siedzibą jest możliwa tylko wówczas, gdy organ podatkowy się na to godzi oraz gdy czynności w siedzibie utrudniałyby podatnikowi prowadzenie działalności.