JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Uwaga zmiany! Wyższe zasiłki rodzinne

Od 1 listopada 2015 r. wzrosły zasiłki rodzinne i zasiłki opiekuńcze. Dodatkowo podniesiono kryterium dochodowe uprawniające do zasiłków, od 1 listopada 2015 będzie to kwota większa o 100 zł, a od 1 stycznia 2017 wzrośnie o kolejne 80 zł, dzięki temu więcej potrzebujących rodzin skorzysta z pomocy.

Kwoty zasiłków od 1 listopada 2015 wynoszą:

- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0-5 lat wzrośnie z 77 zł do 89 zł;

- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 6-18 lat wzrośnie ze 106 zł do 118 zł;

- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 19-23 lata wzrośnie ze 115 zł do 129 zł.

Kwoty dodatków do zasiłków wynoszą zaś:

dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wzrośnie ze 170 zł do 185 zł, nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci; w przypadku dziecka niepełnosprawnego

- z 250 zł do 265 zł (nie więcej niż 530 zł na wszystkie dzieci);

dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

- do 5. roku życia wzrośnie z 60 zł do 80 zł; - powyżej 5. roku życia wzrośnie z 80 zł do 100 zł;

- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wzrośnie z 90 zł do 105 zł;

- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła wzrośnie z 50 zł do kwoty 63 zł,

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej zostanie podwyższony z 80 zł do 90 zł.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej