JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Wysokie kary za brak widocznych cen

Sprzedawcy i usługodawcy mają obowiązek umieszczania cen towarów lub usług w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości dla klienta. W przypadku naruszenia tej zasady Inspekcja Handlowa może nałożyć wysoką karę pieniężną.

Do 2014r. istniał obowiązek oznaczania towarów na dwa sposoby, poprzez uwidacznianie cen w miejscu sprzedaży oraz bezpośrednie oznaczenie ceną towaru tzw. metkowanie. Obecnie nie mają obowiązku metkowania towarów jednak kary nakładane na przedsiębiorców naruszających przepisy ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług są o wiele wyższe. Wysokość grzywny wzrosła z 1 500 zł do maksymalnej kwoty 20 000 zł, a w szczególnych przypadkach nawet do 40 000 zł. Kara taka jest automatyczna i bez znaczenia jest czy przedsiębiorca naruszył przepisy z własnej winy czy też nieumyślnie.

Wysokość kary jest proporcjonalna do stopnia naruszenia a na jej wysokość wpływ ma dotychczasowa działalność przedsiębiorcy oraz wielkość obrotów i przychodów. Przykładowo niższa kara grozi w przypadku niezamieszczenia ceny jednostkowej towaru niż w przypadku gdy nie została uwidoczniona wcale. Z kolei wyższa kara obejmie tego sprzedawcę, który już wcześniej był karany przez Inspekcję Handlową za tego typu naruszenia.

Warto o tym pamiętać i przywiązywać szczególną wagę do oznaczania tworów cenami, ponieważ w przypadku trzykrotnej negatywnej kontroli w ciągu jednego roku Inspekcja Handlowa może nałożyć skumulowaną karę pieniężną w wysokości 40 000 zł.