JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Zawieszenie biznesu a wspólne rozliczenie

Czy małżonek, który rozliczał się z urzędem skarbowym za pomocą podatku liniowego może rozliczyć się wspólnie z żoną jeśli zawiesił działalność gospodarczą w ciągu roku?

Przepisy podatkowe zabraniają wspólnego rozliczania się współmałżonków objętych podatkiem liniowym, kartą podatkową lub ryczałtem. Dlatego też nie ma absolutnie znaczenia czy działalność została zawieszona czy nie lub czy przedsiębiorca osiągnął stratę w danym roku podatkowym. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przedsiębiorca straci prawo do rozliczania się za pomocą podatku liniowego w trakcie roku. Wtedy bowiem musiałby skorygować zaliczki na PIT i obliczyć je według skali podatkowej, czyli na zasadach ogólnych. Taka sytuacja dałaby możliwość na wspólne rozliczenie się współmałżonków.

Przypominamy jednak, że warunkiem wspólnego rozliczania się małżonków jest konieczność pozostania w związku małżeński przez cały rok podatkowy oraz utrzymanie wspólnoty majątkowej. Podpisana intercyza lub ogłoszenie separacji w ciągu roku już wyklucza taką możliwość.