JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Zmiany w użytkowaniu samochodów firmowych do celów prywantych

Zgodnie z nowelizacją ustawy, już od 1 stycznia 2015 r. nastąpi zmiana w systemie rozliczania służbowych samochodów wykorzystywanych do celów prywatnych.

Do tej pory korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego w czasie prywatnym, jako nieodpłatne świadczenie, wymagało opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Trudność sprawiało przede wszystkim, ustalenie wartości pieniężnej świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu, gdyż przepisy nie precyzują dokładnie jego kwoty. Do określenia wartości świadczenia najczęściej stosowano dwie metody, tzw. kilometrówkę, która określa stawkę za przejechanie 1 km, lub przyjmowano ceny jakie stosują firmy zajmujące się wynajmem samochodów. Częściej stosowana była druga metoda, jednak wiązała się z dodatkowymi obowiązkami dla przedsiębiorcy, a mianowicie ustaleniem właściwej stawki wynajmu dla danego pojazdu i ewidencją przebiegu. W konsekwencji sprzyjało to nieujawnianiu tych czynności do celów podatkowych.

Według nowych przepisów system rozliczania podatku dochodowego, zostanie zastąpiony ryczałtem. Rozwiązanie to polega na określeniu stałej wartości świadczenia, które podlega opodatkowaniu, co pozwoli uniknąć wielu wątpliwości i błędów. Stawka będzie stałą, miesięczną opłatą, zależną jedynie od pojemności silnika pojazdu. Nie będzie miała znaczenia liczba przejechanych kilometrów. Dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3, zryczałtowana wartość podatku wyniesie 45 zł miesięcznie. W przypadku pojazdów o większej pojemności silnika, będzie to miesięczny koszt 72 zł. Zaś jeśli samochód służbowy będzie wykorzystywany do celów prywatnych, tylko przez część miesiąca, wartość świadczenia ustalana będzie za każdy dzień wykorzystywania.

Zmiany w przepisach nie regulują wprost, czy w ryczałcie zawiera się prywatne paliwo pracownika. Jedynie odpowiednio ułożona polityka samochodowa firmy, może jasno to określić, tak aby wybrać najkorzystniejszą z opcji. Pozwoli to również, na określenie możliwości korzystania z samochodów służbowych przez użytkowników niebędących pracownikami, takich jak zleceniobiorcy. Dobrze sporządzony regulamin korzystania z samochodów firmowych powinien jasno określać zasady korzystania z nich i zawierać umowę o powierzenie mienia pracownikowi. Musi być także dostosowany do specyfiki działalności firmy oraz regulować zasady przyznawania samochodów służbowych.